Regulamin

Regulamin korzystania z usług Agencji Interaktywnej Pulawski Group Sp. z o.o.

I Warunki ogólne

 • Niniejszy regulamin określa:
  • warunki korzystania z usług PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.;
  • zasady wykonywania kalkulacji;
  • zasady akceptacji projektów;
  • zasady przyjmowania zleceń;
  • ceny;
  • zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
  • warunki składania reklamacji;
  • odpowiedzialność PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.
 • Korzystanie z usług PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 • Właścicielem PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. jest: PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. NIP 8133716167 UL. PORĄBKI 142 35-317 RZESZÓW Zwanym dalej jako PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

II Warunki korzystania z usług PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

 • Klient jest zobowiązany do podania PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. danych teleadresowych umożliwiającym rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia lub wyceny.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. zobowiązuje się nie udostępniać danych osobom trzecim, lecz wykorzystuje je zgodnie z procesem realizacji złożonego zamówienia lub zapytania i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Rezygnacja z usługi PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. musi być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją kreacji graficznej jeśli była zlecona lub przez realizacją zamówienia.
 • W przypadku rezygnacji z usług PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. po wysłaniu na e-maila projektu do akceptacji, klient zobowiązany jest zapłacić za wykonaną kreację graficzną.

III Zasady wykonywania kalkulacji

 • Kalkulacje zapytań wykonywane są do 7 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego.
 • Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne oraz koszt kreacji graficznej.
 • Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt kreacji graficznej – godzina pracy grafika to 120 zł netto, która jest doliczana automatycznie.
 • Koszt kreacji graficznej wzrasta adekwatnie do jej skomplikowania.
 • Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 • Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania jej przez pracownika Biura Obsługi Klienta PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

IV Zasady akceptacji projektów

 • Klient zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z przedłożoną mu przez PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. kreacją graficzną. W przypadku jej akceptacji Klient musi wysłać potwierdzenie zatwierdzenia projektu w drodze e-mailowej lub pisemnej.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych przez Klienta.
 • Materiały przesłane przez Klienta powinny być sprawdzone merytorycznie i powinny być sformatowane. PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków oraz tzw. literówki.
 • Termin realizacji kreacji graficznej zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem i jest uzależniony od ilości kreacji oraz skomplikowania a także ilości aktualnych prac bieżących.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 • Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze lub jego kalibracji.

V Zasady przyjmowania zleceń

 • Złożenie zamówienia musi mieć formę pisemną i być złożone przez Klienta drogą mailową na adres BOK@PULAWSKI.EU.
 • Po opłaceniu przez Klienta proformy zamówienie jest kierowane do realizacji.
 • Klient otrzymuje fakturę VAT po opłaceniu całości zamówienia.

VI Ceny

 • Ustalona z Klientem cena za kreację graficzną obejmuje wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów graficznych, zgodnie z sugestiami Klienta.
 • W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnej z przedstawionych kreacji graficznych bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena jest ustalona indywidualnie oraz termin realizacji ulega zmianie.
 • Cena wykonania kreacji graficznej nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi koszt specjalistycznej wiedzy, sprzętu oraz oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z kreacji graficznej na różnych lub poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danej kreacji graficznej.
 • Do chwili zapłaty całej uzgodnionej ceny za kreację graficzną, wszelkie prawa do projektu przysługują PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

VII Dane do przelewu

 • Przelewy za zamówienia będą dokonywania na poniższe konto bankowe lub poprzez płatności online. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia serwis przelewy24.pl.

  Dane do przelewu tradycyjnego:

  PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.,
  ul. PORĄBKI 142,
  35-317 RZESZÓW,
  mBank: PL 73 1140 2004 0000 3102 7753 1908.

VIII Koszty wysyłki

 • Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie i jest uzależniony od wielkości i wagi zamówienia.

IX Warunki składania reklamacji

 • Reklamację musi być złożona w formie pisemnej mailowo na adres bok@pulawski.eu
 • Zgłaszając reklamację Klient powinien powołać się na numer zamówienia, który jest podawany w mailu potwierdzającym.
 • Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności lub wady.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. zastrzega, że każdy wydruk może nieznacznie się różnić kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji.
 • Termin złożenia reklamacji to 7 dni licząc od realizacji lub odbioru zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi lub produktu nie będzie rozpatrywana.
 • Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
 • Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
 • Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.

X Zakres odpowiedzialności PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.

 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za:
  • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
  • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.;
  • wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
  • opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
  • opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od PULAWSKI GROUP SP. Z O.O.;
  • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych materiałów przez Klienta;

XI Postanowienia końcowe

 • Złożenie zamówienia w PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
 • PULAWSKI GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.pulawski.eu/regulamin
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2020 roku.